خدمات مالی و مالیاتی موسسه

موسسه خدمات مالی کیان ارقام آریا مفتخر است علاوه بر مسائل تامین اجتماعی با انواع خدمات مالی و مالیاتی بشرح زیر در خدمت شرکت ها و موسسات محترم باشد:

-طراحی و تدوین سیستم ها و نظام های مالی ، قیمت تمام شده ، انبار و حسابداری انبار، حقوق و دستمزد، بودجه و گزارشات مدیریت و آیین نامه های مالی و اداری شرکتها.

-کلیه خدمات حسابداری و دفتر داری از مرحله صدور سند تا مرحله تهیه انواع گزارشات مالی.

- مشاوره مالی .

- تهیه اظهارنامه مالیاتی، تحریر دفاتر قانونی،تنظیم لوایح مالیاتی و حضور در کلیه مراجع  بمنظور تعدیل بدهیهای مالیاتی و کلیه امور مالیات بر ارزش افزوده .

مشاوره مالیاتی .

تلفن تماس 09303535530

EMAIL: kianargham@yahoo.com

/ 0 نظر / 100 بازدید