# مشاور_تامین_اجتماعی

تسهیلات سازمان تأمین‌اجتماعی درخصوص ارائه گواهی تمدید کارت بازرگانی

۱) درزمان ارائه درخواست صدور گواهی از طرف کارفرمایان؛ واحدهای اجرائی مکلفند موضوع درخواست را بررسی و چنانچه کارفرما لیست ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

کتاب” قوانین کار و تأمین اجتماعی به انضمام بخشنامه ها، آیین نامه ها و .....

مسعود زاهدی اول، دکتر یوسف فرهنگ دوست و علیرضانجف‌پور کردی توسط نشر دیدار منتشر شده است.این مجموعه با تکیه بر ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 86 بازدید

ترکیب هیات های تجدید نظر تشخیص مطالبات

نماینده‌ وزارت‌ رفاه‌ اجتماعی‌ که‌ ریاست‌ هیأت‌ را به‌ عهده‌خواهد داشت‌. یکنفر از قضات‌ دادگستری‌ به‌ انتخاب‌ وزارت‌ دادگستری‌. یکنفر به‌ انتخاب‌ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 100 بازدید