# مشاور_تامین_اجتماعی

کتاب” قوانین کار و تأمین اجتماعی به انضمام بخشنامه ها، آیین نامه ها و .....

مسعود زاهدی اول، دکتر یوسف فرهنگ دوست و علیرضانجف‌پور کردی توسط نشر دیدار منتشر شده است.این مجموعه با تکیه بر ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 104 بازدید

ترکیب هیات های بدوی تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

نماینده‌ وزارت‌ رفاه‌ اجتماعی‌ که‌ ریاست‌ هیأت‌ را به‌ عهده‌خواهد داشت‌. یکنفر به‌ عنوان‌ نماینده‌ کارفرما به‌ انتخاب‌ اتاق‌ بازرگانی‌و صنایع‌ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 368 بازدید