# مشاور_تامین_اجتماعی

تسهیلات سازمان تأمین‌اجتماعی درخصوص ارائه گواهی تمدید کارت بازرگانی

۱) درزمان ارائه درخواست صدور گواهی از طرف کارفرمایان؛ واحدهای اجرائی مکلفند موضوع درخواست را بررسی و چنانچه کارفرما لیست ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

کارفرما یان در هنگام وقوع حوادث ناشی از کار چه اقداماتی باید انجام دهند؟

 کارفرمایان می بایست گزارش حادثه را حداکثر ظزف سه روز اداری به اطلاع شعبه تامین اجتماعی برسانند و اقدامات اولیه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 18 بازدید

ترکیب هیات های بدوی تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

نماینده‌ وزارت‌ رفاه‌ اجتماعی‌ که‌ ریاست‌ هیأت‌ را به‌ عهده‌خواهد داشت‌. یکنفر به‌ عنوان‌ نماینده‌ کارفرما به‌ انتخاب‌ اتاق‌ بازرگانی‌و صنایع‌ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 181 بازدید