# تمدید_کارت_بازرگانی

تسهیلات سازمان تأمین‌اجتماعی درخصوص ارائه گواهی تمدید کارت بازرگانی

۱) درزمان ارائه درخواست صدور گواهی از طرف کارفرمایان؛ واحدهای اجرائی مکلفند موضوع درخواست را بررسی و چنانچه کارفرما لیست ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 47 بازدید