# اعتراض

ترکیب هیات های تجدید نظر تشخیص مطالبات

نماینده‌ وزارت‌ رفاه‌ اجتماعی‌ که‌ ریاست‌ هیأت‌ را به‌ عهده‌خواهد داشت‌. یکنفر از قضات‌ دادگستری‌ به‌ انتخاب‌ وزارت‌ دادگستری‌. یکنفر به‌ انتخاب‌ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 143 بازدید