دانلود بخشنامه های تامین اجتماعی

تامین اجتماعی ، بدینوسیله باطلاع میرساند که به دلیل مخدوش بودن احتمالی و  عدم قابلیت استناد در  منابع  موجود  تعدادی از سایتها، اینجانب توصیه مینمایم بجای دانلود بخشنامه های تامین اجتماعی از منابع غیر معتبر ،نسبت به تهیه کتب معتبری که در این زمینه منتشر شده اقدام  فرمایید.

مشاور تامین اجتماعی

/ 2 نظر / 1053 بازدید
سیدجوادپناه خواه

لطفا" شرایط وتعهدات پیمانکاران کشورهای خارجی که موضوع قراردادهای منعقده اجاره کشتی که صددرصد مالکیت وکارکنان آن خارجی وکشورمتبوع آن نیزمقابله نامه باایران ندارند چیست وآیااین گروه شامل کسورات وتعهدات بیمه میباشند درصورتیکه راسا" ازطریق کشورمتبوع خود کلیه تمهیدات بیمه کشتی وپرسنل خودراانجام داده اند. باتشکر :پناه خواه

عبدالرضا جزایری

باسلام احتراما ، خواهشمند است نسبت به دانلود بخشنامه های تامین اجتماعی بویژه در موضوع بازنشستگی، مساعدت فرمائید . با سپاس