نحوه تقسیط بدهی کارفرمایان

تقسیط بدهی کارفرمایان براساس بخشنامه های سازمان، باتوجه به توان کارفرما در پرداخت اقساط و میزان بدهی بیمه‌ای، انجام می‌شود و براساس ضوابط و مقررات موجود، بدهی کارفرمایان تا 36 قسط، قابل تقسیط است.مهلت پرداخت هر قسط در تاریخی که برای کارفرما پیش‌بینی شده درج می‌گردد، ولی سیستم‌ها به طریقی تعبیه شده‌اند که تا سررسید قسط بعدی، فرصت پرداخت قسط قبلی وجود دارد.

مشاور تامین اجتماعی‌ ‌

/ 0 نظر / 154 بازدید