مهلت پرداخت حق بیمه و ارسال لیست و جرایم تاخیر مربوطه

مهلت قانونی جهت تحویل لیست وپرداخت حق بیمه هر ماه حداکثر تاپایان آخرین روز ماه
بعد است.

برای کارفرمایان کارگاههای مشمول معافیت سهم کارفرما تا میزان 5 نفر این مهلت تا
آخرین روز دوماه بعد خواهد بود.

درصورت تاخیر یا عدم ارسال لیست و همچنین تاخیر یا عدم پرداخت حق بیمه مربوط به
هرماه درمهلت تعیین شده کارفرما برحسب قانون جرایم درهرمورد ملزم به پرداخت جریمه
خواهد بود.

جریمه تاخیر ارسال لیست باتوجه به میزان حق بیمه متعلقه و براساس قانون جرائم مصوب
9/5/73 مجلس شورای اسلامی محاسبه و جریمه تاخیر تادیه پرداخت حق بیمه، به میزان 2%
حق بیمه ماهیانه برای هر ماه تاخیر پرداخت و براساس قانون نوسازی صنایع مصوب
26/5/82، محاسبه و مطالبه خواهد شد.

اگر کارفرما به دلیل تاخیر درپرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن ( همچنین تاخیر یا
عدم ارسال لیست ) مشمول جریمه شود واصل حق بیمه و بیمه بیکاری را قبل از صدور برگ
لابا صدور برگ لازم الاجرا، معافیت 30% جریمه های متعلقه لغو و علاوه بر آن یک بیستم
بدهی به عنوان نیم عشر اجرایی به کارگاه تعلق خواهد گرفت.زم الاجرا کلاً پرداخت نماید. ازپرداخت 30% جریمه های مربوطه معاف خواهد بود

مشاور تامین اجتماعی

 

/ 2 نظر / 173 بازدید
محمدحسین

بنام خدا با سلام و تشکر من در سوم مرداد 89 در یکی از ادارات دولتی بازنشسته شدم و بابت دو روز کار کرد مرداد حقوق دریافت و اداره ام نیز حق بیمه را پرداخت کرده ، اضافه کار این دو روز را نیز دریافت کرده ام ولی بعلت ناچیز بودن ، حق بیمه آن را اداره پرداخت نکرده ، اکنون این عدم پرداخت دو روز اضافه کاری یرایم خیلی مهم شده است و اداره نیز حاضر به پرداخت شده و حتی چک آن را صادر کرده ولی بیمه باستناد بخشنامه 17 از دریافت آن خودداری میکند ، لطفا مرا راهنمایی فرمایید. ممنون

نجمه

با سلام اگر سازمان تامین اجتماعی لیست بیمه را به علت مغایرت با گزارش بازرس تحویل نگیرد جریمه چقدر محاسبه می شود، با تشکر