حسابرسی تامین اجتماعی( بازرسی از دفاتر قانونی )

 شعب سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر اختیار         انجام بازرسی دوره ای از دفاتر شرکت ها و مؤسسات حقیقی و حقوقی ، در مواردی که نیاز         به اخذ مفاصا حساب توسط مؤسسات دارای شخصیت حقوقی است و یا جا به جایی سهام اعضای         شرکت و یا انتقال مالکیت و اموال شرکت ، از دفاتر قانونی این مؤسسات حسابرسی به عمل         می آورند.       

معمولاً درخواست انجام حسابرسی از طریق شعبه ای         که پرونده مطالباتی شرکت در آن مورد رسیدگی قرار می گیرد و یا محل کارخانه کارگاه         های تولیدی صنعتی صورت می‌گیرد.       

و مدارک مربوط به مؤسسات حسابرسی صندوق تأمین         اجتماعی در تهران یا شهرستان ذیربط ارسال و گروهی برای رسیدگی و بازرسی از دفاتر         قانونی و اسناد  مالی شرکت به آنجا مراجعه می نمایند.       

و یا اسناد و مدارک شرکت را تقاضا می نمایند تا         به مؤسسه حسابرسی ارسال و در محل مؤسسه این حسابرسی صورت می گیرد.        

معمولاً قبل از انجام حسابرسی فرم هایی مخصوص         برای شرکت مربوطه ارسال می گردد که در آن یک سری اطلاعات در رابطه با دفاتر قانونی         و اظهارنامه های مالیاتی مورد سؤال قرار می گیرد که شرکت پس از تکمیل فرم های         مربوطه و ارسال آن به مؤسسه یا شعبه ذی‌ربط، مراحل بعدی انجام می یابد.       

 

نکته قابل توجه: بدهی حق بیمه ناشی از حسابرسی         از تاریخ ابلاغ به کارفرما تا 30 روز مشمول جریمه تأخیر نمی باشد و پس از آن اعم از         اینکه در مرحله برآوردی باشد یا قطعی ماهیانه 2% جریمه تأخیر پرداخت به آن تعلق می         گیرد.    

مشاور تامین اجتماعی    

/ 2 نظر / 224 بازدید
محمد

اگر تمام شب برای از دست دادن خورشید گریه کنی لذت دیدن ستاره ها را از دست خواهی داد . آگهی رایگان http://www.9rang.com

محمد

سلام این کاری که موسسات حسابرسی تامین اجتماعی انجام میدهند حسایرسی نیست. اعمال زور است بدون درنظر گرفتن وقایع و رویدادهای اجرایی و مالی.