آیا محاسبه میانگین دستمزد مبنای پرداخت مستمری بازنشستگی 2 سال آخر است یا 5 سال ؟

ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مقرر کرده درصورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه ‌شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه‌ شدگان باشد و با سال‌های قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقا شغلی نباشد، صندوق بیمه‌ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه‌ شده را برمبنای میانگین و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت کند. براین اساس صندوق تامین‌ اجتماعی در راستای اجرای این ماده قانونی واحدهای اجرائی این صندوق را موظف کرده است از ابتدای سال‌جاری برقراری مستمری بازنشستگی را با کنترل نرخ رشد حقوق و دستمزد بیمه‌شده در دو سال آخر با سال‌های قبل انجام دهد. درصورتی که رشد دستمزد بیمه ‌پرداز طبیعی و متعارف باشد، برقراری مستمری براساس دو سال آخر بیمه ‌پردازی و درمورد افرادی که این رشد غیرطبیعی باشد، میانگین دستمزد مشمول کسر حق‌ بیمه آخرین پنج سال، مبنای تعیین میزان مستمری خواهد بود. براین اساس همچنین بررسی ارتقای شغلی بیمه‌ شدگان مشمول قانون کار براساس ضوابط اجرایی طرح طبقه‌ بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار و بیمه ‌شدگان غیرمشمول قانون کار براساس مقررات استخدامی حاکم بر آنان صورت می‌گیرد.

 

مشاور تامین اجتماعی

/ 6 نظر / 180 بازدید
محمد

سلام هم دانشگاهی خوبم ... تو جامعه مجازی دانشجویان منتظرتم ... همه دانشجوها جمع شدیم اونجا -- http://unikade.ir

حسین الادینی

سلام 1-باتوجه به قانون که2سال ذکر کرده دوسال دولت میتواند این را تغییر دهد بدون تصویب مجلس؟ 2-درصوت محاسبه براساس 5 سال به کجا میشود شکایت کرد؟ 3-شما دراین مورد میتوانید کمکی بکنید؟

محمود گوهری

من 30سال کارکرده ام درشرکت خصوصی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارد.درسال 90بین ششماه اول به ششماه دوم مبلغ 220000تومان کارفرما به حقوق اضافه کرده ومابقی سالها متعارف بوده. اکنون 5سال اخر محاسبه می شود.تکلیف امسال ما چی است که دوسال محاسبه نمی شود.

خیری

فرمول محاسبه بازنشستگی چند کدکارگاهی در خصوص افرادی که ساعات موظف کاری خود یعنی 44 ساعت کار در هفته (طبق وزارت کار) در چند کارگاه تقسیم کرده اند صحیح است و باعث تضییع حقوق آنها خواهد شد. شاغلین مثل اساتید، مدرسان و دبیران و کارکنان مجتمع آموزشی براساس ماهیت شغلی خود ساعات موظف کاری خود را در چند کارگاه تقسیم کرده و از طریق چند کد کارگاه بیمه پرداخت می شود. بنابراین محاسبه بازنشستگی در خصوص این افراد براساس چند کدگارگاهی قطعا باعث تضییح حقوق آنها خواهد شد.

حبیباله صالحی

در فاصله بین دو تاریخ بازنشستکی دریافت ننموده اند و حق بیمه هم پرداخت نموده اند نسبت به بازنشستگان قبل از سال90 مستمری کمتری دریافت مینمایند برطرف کردن این اشکال هم در کوتاه مدت به سهولت امکان پذیر نخواهد بود مقایسه ماده 31 برنامه توسعه پنجم وتفیسر ماده77قانون تامین اجتماعی مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با 25 سابقه بر اساس حق بیمه پرداختی در دوسال اخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی(29 و 30) محاسبه میگردد بااین تفسیر واجدین شرایط تفسیر ماده77-( از شمول ماده 31 برنامه توسعه پنجم و بخشنامه 60 مستمری تامین اجتماعی خارج - پنج سال بیمه پردازی کمتر - پنج سال هم زودتر مستمری دریافت مینمایند ) حال اگر مستمری مشمولین تفسیر ماده 77 را با مستمری کسی که30 سال بیمه پردازی داشته و نرخ رشد دستمزدش در دوسال آخر6 درصد بیشتر از نرخ رشد 5 سال اخر بوده و مستمری این فردبر اساس 5 سال اخر محاسبه شده مقایسه کنید آیا این غیر مستقیم تنبیهه مستمری بگیران با بیمه پردازی بیشتر نیست آیا این از مصادیق معیار های چند گانه در باب یک موضوع مشترک تلقی نمیگردد حساسیت سنجی • به تفاوت نرخ رشد دستمزد 5 درصد با 6 درص

حبیب اله صالحی

لطفا مستمری بازنشستگی بیمه شده ای که نرخ رشد دستمزد دو سال آخر 5 درصد و 6 درصد بیشتر از 5 سال اخر است مقایسه کنید ببینید 1 درصد اختلاف چقدر مستمری انان تفاوت دارد اگر طبقه بندی مشاغل نداشته باشد تکلیف چیست در ضمن 1 درصد را رشد ناگهانی تلقی میکنید تغییر نرخ رشد دستمزدبه عوامل متعددی بستگی دارد مثل تغییر کارگاه دستمزد هر کارگاه با کارگاه دیگر متفاوت است با چند ساعت اضافه کاری نرخ رشد غیر متعارف میشود اصلا کار کارشناسی روی ان انجام نداده اند بیچاره بیمه شده که سرنوشت زندگیش راعده ای رقم میزنند که حتی از مقررات موجود هم بی خبرند