راهنمای پرداخت اینترنتی لیست حق بیمه کارفرمایان

مراجعه نموده و توافقنامه دال برارسال اطلاعات از طریق اینترنت مطابق فرم تکمیل نموده و نام کاربرورمز را دریافت سپس نسبت به ارسال اطلاعات اقدام نمایند.

مشاور تامین اجتماعی

/ 0 نظر / 223 بازدید