وظایف کارفرمایان و پیمانکاران در اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی

درمواردی که یک کارفرما انجام کاررا به صورت مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می کند، رعایت موارد زیر در راستای اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی ضروری است:

کارفرما (واگذارنده کار ) در متن قراردادپیمانکار (مقاطعه کار) را متعهد می نماید که کارکنان خود وهمچنین کارکنان پیمانکار فرعی رانزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید وکل حق بیمه را بپردازد.

کارفرما (واگذارنده کار ) در مورد قراردادهای غیرعمرانی، باید 5% مبلغ ناخالص کارکرد را از هر صورت وضعیت مقاطعه کار، کسر کند و نزد خود نگه دارد.

پس از انعقاد قرارداد یک نسخه از آن باید به وسیله کارفرما (یاپیمانکار) به نزدیکترین شعبه سازمان تامین اجتماعی (واقع درمحل اجرای پروژه ) تحویل گردد.

شعبه تامین اجتماعی پس از دریافت قرارداد برای کارگاه تشکیل پرونده داده وشماره کارگاه و ردیف پیمان را اختصاص می دهد.

سرانجام پیمانکار صورت دستمزد و مزایای کارکنان شاغل در طرح را در دوره زمانی تعیین شده تنظیم نموده و مابه التفاوت حق بیمه طبق مصوبه مورخ 24/1/70 شورای عالی تامین اجتماعتی مربوطه را پرداخت و سپس مفاصاحساب دریافت خواهد نمود.

 

مشاور تامین اجتماعی

/ 3 نظر / 215 بازدید
امجدی

سلام حال اگر پیمانکار در اواسط پیمان بخواهد بخشی از 5% سپرده که نزد گارفرما هست را آزاد کند به چه نحوی میتواند؟

رضا

سلام آیا کد پیمان همان منظور ردیف پیمان است؟ کلا منظور از شرکت های پیمانکاری در اولویت رسیدگی به دفاتر توسط حسابرسی تامین اجتماعی چیست؟

حميدرضا براز

با سلام آيا اگر پيمانكار براي دريافت مفاصا حساب اقدامي انجام ندهد و صاحبكار نيز وظايف خود را انجام ندهد براي صاحيكار در قانون جرائمي در نظر گرفته شده است.؟ سپاس