بیمه شدگان محترم میتوانند ضمن ورود  به سایت زیرکد ملی،شماره بیمه هشت رقمی و شماره سریال شناسنامه خود را وارد کرده و بصورت آنلاین سوابق بیمه تامین اجتماعی خود را مشاهده نمایند:

 

مشاور تامین اجتماعی