با توجه به در خواستهای مکرر دوستان مبنی بر  ایجاد لینک و یا معرفی سایت جهت دانلود بخشنامه های


تامین اجتماعی ، بدینوسیله باطلاع میرساند که به دلیل مخدوش بودن احتمالی و  عدم قابلیت استناد در  منابع  موجود  تعدادی از سایتها، اینجانب توصیه مینمایم بجای دانلود بخشنامه های تامین اجتماعی از منابع غیر معتبر ،نسبت به تهیه کتب معتبری که در این زمینه منتشر شده اقدام  فرمایید.

مشاور تامین اجتماعی